۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

حق حیات و کیفر مرگ :‌ اعدام نکنید
تلاش ما برای لغو اعدام در انجمن پژوهشگران ایران از ۲۴ سال پیش آغاز وتا به امروز با برگزاری سه کنفرانس بین المللی، نظرسنجی، چند ده مقاله، بیانیه و کتاب به بررسی حق حیات و کیفر مرگ پرداخته ایم.

در سال ۲۰۱۴ هنرمند برجسته کشورمان آقای مرتضی برجسته ترانه ای تحت عنوان اعدام نه! به گردهم آیی ما دردانشگاه یو سی ال ای اهدا کرد که همیشه سپاسگزارش هستیم.

همینطور خانم شهره آغداشلو بازیگر با ارزش و توانای ما نیز با اجرای قطعه ای در پایان گردهم آیی انجمن پژوهشگران ایران مخالفت خود با اعدام را اعلام کرد.