۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

جنبش سیاسی اجتماعی ایران


... اگر این بار نیز حکومت با سرکوب و قتل و زندان ما را خاموش کرد، این سکوت موقتی است و بار دیگر با هم آهنگی و سازمان دهی، جنبش سیاسی اجتماعی مردم به پا خواهد خواست...


... به بدنه سپاه و بسیج یادآور می شوم که امنیت و آینده آنان فقط با در کنار مردم بودن تامین خواهد شد ...


هیچ نظری موجود نیست: