۱۳۹۹ مهر ۱۰, پنجشنبه

سونامى سقوط اقتصادى ايران ، سونامى فقر و گرسنگى ايران ، فاجعه انسانى در زندان هاى ايران

 


https://youtu.be/FVhIgBu0nQU?t=2190

هیچ نظری موجود نیست: