۱۴۰۱ آذر ۹, چهارشنبه

زن، زندگی، آزادی شعار نیستامروز در کشورمان ایران ما مواجه با دو نوع حکومت هستیم یک حکومت سیاسی که تا امروز به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل متحد است و دیگری حکومتِ هویتی است که خواستِ سال های دراز تمامی ایرانیان است.

 در این چهل و سه سال گذشته اعتراضات و تظاهرات بسیاری دیده ایم که هر بار به دلیلی حق خود را از این حکومت سیاسی طلب می کردیم. با مرگ ژینا نداشتن حق زندگیِ نیمی از جامعه ما عریان شد. این بار دیگر جای گفتگو و طلب حق نیست این بار خودِ زن، خودِ زندگی، خودِ آزادی به پا خاسته و تنها درخواستش پایان این حکومت در تمامیت کلیت و موجودیت آن است.

 در این روُنسانس و انقلابِ امروز ایران «زن»، نخستین واژه این شعار، نه تنها آنگونه که حکومت می خواهد از‌ آن بهره برداری کند حجاب نیست بَل وجوه مشترک خواست های ملتی است که با نبود برابری نادیده انگاشته شده است و ساختار یک جامعه اصیل و مدرن را نمایندگی کند.

 می گوید «زن» و زن را زیر مجموعه جامعه ای می داند که تلاش دارد جامعه را از خطر فرسودگی، ناامیدی، افسردگی و پژمردگی نجات دهد. در اینجا برای واژه زن معنا و مفهوم بزرگتری وجود دارد که با هم ساختن و خود زنده بودن و زندگیست. هدف زن طَرد مرد نیست برابر و با هم ساختن زیر بنای یک جامعه سالم و پیشرو است.

 در شعار زن، زندگی، آزادی، «زندگی» به مفهوم حیات است، زمانِ گذران عمر است، رسیدن به آرزوها و انجام آن در همین دنیای واقعی و نه در بهشت و جهنمی که وجود خارجی ندارد، بهشت و جهنمی که شارلاتان های دین و مذهب می فروشند که با درآمد آن برای خودشان در این دنیای واقعی بهترین زندگی و لذات آن را ایجاد کنند، در این شعار مفهوم «زندگی» رسیدن به ارزش های آزادی و زندگی با خواسته های آن در همین دنیای واقعی امروز است و نه واگذار کردنش به فردایی نامعلوم و غیر واقعی.

 در شعار زن، زندگی، آزادی، «آزادی» مفهوم کَلان تر برابری و تساوی حقوق و انصاف و عدالت را در خود دارد. رژیمِ دوران بربریت و سیاه هزار و چهارصد ساله تلاش دارد آزادی و مفهوم آن را به بی بند و باری تقلیل دهد در حالتی که این خواست آزادی در این شعار به معنای آزاد اندیشیدن و بیان کردن، آزاد زیستن، آزاد انتخاب کردن، آزادی در ارتباط داشتن، آزادی در دوست داشتن، آزادی در زندگی شخصی و اجتماعی، آزادی در انتخاب نوع لباس، آزادی در یک لبخند، آزادی برای بوسیدن بدون ترسیدن، آزادی برای عشق ورزیدن همین گونه که امروز شاهدش هستیم دختر و پسر و زن و مرد به عنوان نه گفتن به این حکومت سیاه عشق و زیبایی و زندگی را ترویج  می دهند با همدیگر را در آغوش کشیدن - که این بغل کردن نه الزامن سکس است و نگاه جنسیتی، بلکه شاهد هستیم این نوع از زندگی که در دنیای آزاد وجود دارد بمراتب آسیب پذیری کمتری برای جامعه دارد تا تحریم «آزادی» که امروز بیشتر از ۹۰ درصد جامعه ما از آن رنج می برد که «زندگی» نکردنش برای اکثریت قریب به اتفاق جامعه و آزادیش برای یک مجموعه دزد و غارتگر است.

 برای رسیدن به معنا و مفهوم آزادی نخست دست یافتن به آزادی سیاسی است که در بالاترین مرتبت آن قرار دارد تا جامعه بتواند آزادانه نمایندگانش را انتخاب کند، نمایندگانی که «آزادی» را درک و لَمس کرده باشند و بتوانند در جامعه ای آزاد و برابر آن را برقرار کنند. 

در این جا است که خواست های سه گانه و با ارزش این شعار نیازمند اتاق فکری است که آن را به واقعیت بدل کند.

 وظیفه و مسئولیت اتاق فکر، ازدواجِ رُنساس و انقلاب امروز ایران با آرمان های عصر روشنگری و انقلاب فرانسه است که مفهوم انسان، زندگی، آزادی و برابری را به دنیا آموخت.

باور داشته باشیم خورشید دوباره طلوع می کند و بشارت صبح زیبا تری را می دهد.

ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.


۱۴۰۱ آذر ۸, سه‌شنبه

زن زندگی آزادی و انقلاب پیش رو

در این چهل و سه سال گذشته اعتراضات و تظاهرات بسیاری دیده ایم که هر بار به دلیلی حق خود را از این حکومت سیاسی طلب می کردیم. با مرگ ژینا نداشتن حق زندگیِ نیمی از جامعه ما عریان شد. این بار دیگر جای گفتگو و طلب حق نیست این بار خودِ زن، خودِ زندگی، خودِ آزادی به پا خاسته و تنها درخواستش پایان این حکومت در تمامیت کلیت و موجودیت آن است.

 برای رسیدن به معنا و مفهوم آزادی نخست دست یافتن به آزادی سیاسی است که در بالاترین مرتبت آن قرار دارد تا جامعه بتواند آزادانه نمایندگانش را انتخاب کند، نمایندگانی که «آزادی» را درک و لَمس کرده باشند و بتوانند در جامعه ای آزاد و برابر آن را برقرار کنند. 

در این جا است که خواست های سه گانه و با ارزش این شعار نیازمند اتاق فکری است که آن را به واقعیت بدل کند.

 وظیفه و مسئولیت اتاق فکر، ازدواجِ رُنساس و انقلاب امروز ایران با آرمان های عصر روشنگری و انقلاب فرانسه است که مفهوم انسان، زندگی، آزادی و برابری را به دنیا آموخت.

باور داشته باشیم خورشید دوباره طلوع می کند و بشارت صبح زیبا تری را می دهد.

ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.
۱۴۰۱ آذر ۱, سه‌شنبه

کردستان، چشم و چراغ ایراننزدیک به سه ماه از اعتراض و اعتصاب زنان و جوانان و بیشترین طبقات اجتماعی هموطنانمان در جای جای ایران می گذرد.  هر روز شاهد کشته شدن، مجروح و بازداشت و ناپدید شدنهای بیشتر و بیشتری هستیم.  در این میان خشونت بی حد و مرز و کشتار بی رحمانه ای که رژیم سیاه و جهنمی جمهوری اسلامی از هموطنان کُرد و بلوچ مان می کند از سویی نشان از وحشتی است که از ایستادگی و مقاومت آنان برای سرنگونی در تمامیت، کلیت و موجودیت این رژیم دارند و از دیگر سو نشان از درماندگی و فروپاشی در تمامی اُرگان های رژیم است.

شهرهای مختلف کردستان از نخستین روزهای اعتراض و اعتصابِ منتهی به انقلاب اوج بیشتری داشته است به شکلی که در چند روز گذشته به قتل عام در شهرهای مهاباد، جوانرود، پیرانشهر و …، دست زده و با گازهای مسموم کننده آنها را به انواع ناراحتی ها از جمله حالت تهوع، سوزش پوست و سرفه  دچار کرده که در دراز مدت  خطر درگیری با آلرژی پوستی ، ناراحتی کلیه و یا حتی سرطان بدنبال دارد.

گزارش های متعدد از جمله گزارش تجاوز و خشونت از حد گذشته تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه ها و دیگر منابع رسمی و حقوق بشری حاکی از وحشیگری و درماندگی بیش از حد رژیم دارد.

نترسیم - ایستادگی و حمایت همه جانبه همگی ما در داخل و خارج از ایران خواهد توانست رژیم را درمانده تر و انقلاب مردم ایران را برای رسیدن به ایرانی آزاد و برابر نزدیک تر کند.

ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.
#کردستان
#کردستان_تنها_نیست
#مهسا_امینی
#انقلاب_ژینا

https://youtu.be/IC2OUU_XGuI
http://iranefardalive.com/Archive/101354

۱۴۰۱ آبان ۲۴, سه‌شنبه

ایران یک بار دیگر می رود که پرچمدار خاورمیانه باشد

آغاز ماه سوم جنبش های اعتراضی است که بدون تردید به انقلاب واقعی خواهد رسید.


در گُذر ۲ ماه گذشته زنان و جوانان و مردم ایران صدها کشته و هزاران معلول و مجروح را به آزادی و برابری هدیه کرده اند، کشته ها و مجروحین و معلولینی که متوسط سنی آنها ۱۸ سال و متوسط سنی بازداشتی ها ۱۴تا ۱۷ سال بنا به گفته رژیم است.


امروز برای آنهایی که جانشان را بر کف دستشان گرفته اند بیشترین انگیزه اینست که نمی خواهند بیشتر از این حقارت را تحمل کنند، امروز بیشتر از هر عامل دیگری آنها به آگاهی رسیده اند.


رژیم دارای این توهم است که چون اسلحه، تعدادی آدم کش و تعدادی نان به نرخ روز خور و فاقد شعور با نام نماینده دارد می تواند سرکوب کند، غافل از اینکه یک دختر بدون داشتن اسلحه تمامی نیروهای شما را فلج کرده است و جهان را هم به فکر واداشته است.


هیچ دیکتاتوری شکست را قبول نمی کند، غافل از اینکه سرنوشت تمامی آنها یکسان است.


من به تمامی هموطنانم، دختران و زنان و جوانان و بچه های خودم که خوب می شناسمشان  باور دارم.


ایران،‌ فرزندانش را صدا کرده است،‌پاسخگویشان باشیم.  


https://youtu.be/ZF9R58NGpOE
http://iranefardalive.com/Archive/101159

۱۴۰۱ آبان ۱۷, سه‌شنبه

زن، زندگی آزادی - آغازی برای پایان

زنان و دختران ایران در گروه های سنی متفاوت امروز آغازگر و پرچمدار انقلابی هستند که دنیا را به شگفتی وا داشته است.


معنا و مفهوم شعار «زن، زندگی آزادی» که برای نخستین بار در ادبیات سیاسی ایران استفاده و در تمامی جوامع جهانی گسترش یافت، نشانگر تغییرات و تحولات گسترده ایست که بطور قطع و یقین در دیگر کشورهای جهان و خاصه در آسیا، منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه و همجوار ایران اثرگذار گشته و مردم آن کشورها نیز به تبعیت از این تحول خواهی، آزادیخواهی و خواست جایگاه واقعی و برابر زنان در جوامع خودشان به پیروی از این جنبش و انقلاب خواهند رسید، همانگونه که دیگر جنبش ها و انقلاب هایی که در صد سال گذشته در ایران وجود داشته همین تاثیر گذاری را در این کشورها داشته است.


امروز مجموعه بسیار بزرگی از زنان و مردان و دختران و پسران جوان و نوجوان ما به پا خواسته اند و یک خواست را در قالب زن، زندگی و آزادی را فریاد می کشند و تحقق آن را در سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن طلب می کنند.


تردید نداشته باشیم که این خواست به سرانجام خواهد رسید،‌چرا که آنها زندگی را هدف قرار داده اند.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، همه ما دست به دست هم دهیم و این فکر و خواست و هدف را حمایت کنیم.