۱۴۰۱ مرداد ۲۰, پنجشنبه

پارلمان فکری

 کتاب پارلمان فکری

با ارزش و احترام بسیار، تقدیم به 55 میلیون جوانان و نوجوانان کمتر از چهل سال کشورم که سازندگان امروز و فردای ایران هستند
**"اعتماد" تنها راه رسیدن به پارلمان فکری و ساختن امروز و فردای ایران**
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که همیشه در انتظار "پدر" و رهبر فرهیخته و ناجی است. از سوئی دیگر در قرن بیست و یکم در جامعه ما متاسفانه "خُرافات" افزایش بسیار پیدا کرده است و نا آگاه نباید باشیم که در فضای خُرافات بیشتر از همیشه "روشنفکر دینی" رُشد پیدا می کند و می تواند یک بار دیگر جامعه را به قهقرا سوق دهد و بدین شکل است که باز هم وظیفه و مسوولیت کسانی که در جایگاه روشنفکری و تلاشگران سیاسی و جامعه شناسی و...، وجود دارد سنگین تر می شود.
واقعیت اینست که روشنفکر با مفهوم کلی اش در اصل نمی تواند از جامعه اش جدا باشد و تاثیر پذیری از جامعه اش نداشته باشد ولی اگر نتواند پیشرو و پیشقدم باشد نیز در اصل نخواهد توانست جایگاه واقعی خود را بدست آورد و به جامعه اش یاری رساند.
امروز مردم ایران بیشتر از هر پدر، رهبر، و از هر قانون اساسی و پروژه و طرحی نیازمند "اعتماد “ است، چرا که اعتماد است که در جامعه دیگروجود ندارد، واقعیت اینست که “ سرطان بی اعتمادی “ است و دارو و درمانش نیز “ اعتماد “ است.
آیا ما می توانیم "اعتماد" را به جامعه خودمان باز گردانیم؟
من در زمره کسانی هستم که چنین اعتقادی را دارم و آن را نیز تنها راه علاج می دانم.

۱۴۰۱ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

اتاق فکر حزب و سازمان و شورا نیست


اتاق فکر حزب و سازمان و شورا نیست که هر روز قارچ گونه شکل پیدا کند همانگونه که در ۴۴ سال گذشته چنین بوده است. اتاق فکر دُرست برخلاف شعار و هیجان و خوش بینی های کاذب نیازمند اندیشیدن است و محصولش باید راهکاری برای امروز و فردای بچه های ایران باشد.چه کسانی می خواهند و می توانند در این اتاق فکر شرکت کنند و سهیم باشند، تمامی آنهایی که در گام نخست هدف شان پادشاه شدن و رییس جمهور شدن و دبیرکل و سُخنگو شدن نباشد و به دور از جنجال این مهم را دنبال کنند که چرا در این ۴۴ سال گذشته با تمامی احزاب و سازمان ها و شوراها و عناوین متعدد و متفاوت هنوز و همچنان جمهوری اسلامی با تمامی جنایت ها و ویرانگری هایش به سرکوب و اعدام و تجاوز و غارت و زندان ادامه می دهد و ما همچنان حیران و سرگردان. https://youtu.be/ohjKR31mInY
http://iranefardalive.com/Archive/98153

۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

کالبد شکافی مشکلات اپوزیسیون

در گفتگو با دکتر علیرضا نوری زاده


۴۴ سال از عمر حقارت بار جمهوری اسلامی و کم و بیش از عمر اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز گذشته است.


بی تردید در گُذر این سالهای پُر درد و مشقت در داخل کشور و برای هموطنانمان که بسیاری از این درد و رنج ها قلم از تصویرش عاجز است، در این دُنیای ایران بیرون از ایران هم بی شماری از ایرانیان و بیشتر از همه آنهایی که دل نگران تر هستند و بیشتر دلشان شور می زند نه تنها بی تفاوت نبوده اند که تلاش های فراوانی نیز انجام داده اند که همچنان قابل تقدیر است، مهم نیست چه کسانی، چه احزاب و سازمان هایی، مهم اینست که این تلاش ها انجام شده است.


امروز زمان آن رسیده است که خودمان و کارنامه هایمان را بازبینی کنیم، به خودمان نگاه کنیم و این بار بدون هیچگونه حجابی، نیازی نیست چیزی را از خودمان پنهان کنیم چرا که هیچکس جز خودمان حضور ندارد تنها شرطش اینست که با خودمان صادق باشیم، خودمان را فریب ندهیم و با خودمان پنهان کاری نداشته باشیم.https://youtu.be/H0enBog_rOE
http://iranefardalive.com/Archive/97967

۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

از زندان فکری تا پارلمان فکری

از زندان فکری تا پارلمان فکری


بدنبال سوالاتی در رابطه با پیشنهاد من که باید ما هم پس از ۴۴ سال با یک تعداد سمبُلیکِ پنجاه نفره «پارلمان فکری» داشته باشیم در این برنامه دقایقی بدان اختصاص داده شده.


در این برنامه یادآوری میکنم که در تمامی کشورهای جهان چنین اتاق فکری وجود داشته و دارد که آینده مردم و مملکتشان در آن برنامه ریزی و به تصویر کشیده می شود.


در این برنامه این یادآوری وجود دارد که جمهوری اسلامی گذشته از خشونت ها، زندان ها، اعدام ها، تجاوز ها و...، بیشترین تلاشش اینست که برای ما زندان های فکری هم ایجاد کند و این ماحصل تدبیر و تلاش جمهوری اسلامی است که توانسته است ۴۴ سال ما را با ترفند های متفاوت مشغول به خودمان کرده و اجازه فکر و داشتن اتاق فکر را هم از ما سلب کند، آنها با داشتن اتاق فکر ما را مشغول کرده اند و ما هم به دنبال بازی و خواست آنها مرتبا حزب و سازمان و شوراهای مختلف تشکیل می دهیم بدون اینکه بررسی کنیم چرا در گُذر این ۴۴ سال با اینهمه سازمان و شورا تا کنون موفق نبوده ایم.


این اتاق فکر همان است که جمهوری اسلامی دارد و ما نداریم. 
https://youtu.be/XP9RNV1iiTM
http://iranefardalive.com/Archive/97947

بهترین نظام سیاسی برای آینده ایران به محتوا و نه شکل ظاهری آن بستگی دارد

در گفتگو با آقای منشه امیر

نوع حکومت برای آینده ایران سلسله برنامه هایی است که آقای منشه امیر آن را تدارک دیدند و حدود چهارده برنامه است که نخستین آن در رابطه با انواع حکومت در جهان بود و با من گفتگو را آغاز کردند. سپس دیدگاه های متعدد و متفاوت را در رابطه با آینده ایران با گروه هایی با گرایش های مختلف مطرح کردند و در پایان برای ارزیابی و دیدگاه شخصی من آخرین برنامه به من اختصاص داده شد که اینجا ملاحظه می کنید.