۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

گفتگوی ویژه: جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و سرنگونی است

راه گذار از جمهوری اسلامی چیست؟ 
گفتگوی ویژه ا. افشین جم با دكتر حسين لاجوردى 
برنامه گزارش و چشم انداز به میزبانی ا. افشین جم : کنشگر حقوق بشر- تحلیلگر سیاسی 
میهمان گرامی این برنامه آقای دكتر حسين لاجوردى جامعه شناس. انجمن پژوهشگران ایرانhttps://youtu.be/oJVL0uXZ2GQ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

ایران خواستار تغییر است: حق حیات و مجازات مرگ

Public
ایران خواستار تغییر است: حق حیات و مجازات مرگ
ماده ۴ قانون اساسی ج ا:کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
عدالت بر اساس عدم تبعیض انصاف و بدون تبعیض اجرا میشود ولی دادگاههای ج ا به هیچ عنوان نه پایبند قوانین محدود بازدارنده خود و نه هیچکدام از موازین بین المللی که بدان متعهد است برگزار میشود