۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

جنبش بیرون راندن متجاوز از خاک ایرانشورش گرسنگان،  اعتصاب معلمان، اعتصاب رانندگان، اعتراض کارگران، و …، مرا به یاد جنبش  آزادی خواهان فرانسوی ( Resistance Francaise )  انداخت که برای  بیرون کردن متجاوز از خاک فرانسه جنبشی را براه انداختند که منجر به اخراج آلمان های متجاوز از سرزمین شان شد.


فرانسوی ها در جنبش اخراج متجاوزین از کشورشان برای آنها تله های  انفجاری می گذاشتند، با نارنجک  دست ساز به آنان حمله می کردند، از پشت  بام ها به آنها تیراندازی می کردند،  اسید بر روی آنها می ریختند و بسیاری را اعدام می کردند.


این جنبش امروز برای اخراج آخوند متجاوز به کشورمان در ایران شکل گرفته است.


من امیدوارم هر آنچه زودتر این متجاوزین به آب و خاک و مردم کشورم به  بیرون رانده شوند.


من به مردم کشورم، به جوانان کشورم و به جنبش شکل گرفته برای بیرون راندن متجاوز از کشورم باور دارم.۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

دموکراسی مطلوب برای آیندە ایران

در این برنامە دیالوگ بە نظامهای دمکراتیک پرداختە می شود و آیا داشتن همزمان قدرت سیاسی و حفظ موازین دمکراسی امکان پذیر است؟
‌همچنین آیا فردای سقوط ج ا میتوانیم شاهد دمکراسی در ایران باشیم؟
در مورد نادیدە انگاری و دمکراسی گزینشی صحبت میشود و دمکراسی مدنظر در آیندە ایران آیا بە فرد استقلال طلب ساکن آن جغرافیا از هر قوم و ملتی کە باشد، اجازە میدهد کە خواهان رفراندوم باشد؟
یا میگە "هرکسی از این نظام خوشش نمیاد میتونە از ایران برە"؟
برنامە دیالوگ دوشنبەها از تلویزیون ماهوارەای کوردکانال پخش می شود


https://youtu.be/iyZGb37kOb0

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۳, سه‌شنبه

آب در هاون کوبیدن

چرا جمهوری اسلامی ۴۳ سال است که مانده است و چرا ما اپوزیسیون و مردم در داخل و خارج از ایران نتوانسته ایم این حکومت را که اکثریت مردم نمی خواهند را سرنگون و آزادی و دموکراسی را که بیشتر از چهار دهه است که شعارش را می دهیم جایگزین کنیم.


تا زمانیکه پاسخ این سوال را نداشته باشیم آب در هاون کوبیدن است.


به خودمان بیاییم با لایک زدن و بلافاصله سوال را فراموش کردن ممکن است خوشایند نباشد ولی آش همان آش و کاسه همان کاسه است.


خودمان را فریب ندهیم.
۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

سپاه پاسداران و قاچاق اسلحه در ایران | ساعت صفر | 30/04/2022


نام برنامه: 💠 ساعت صفر موضوع برنامه: 📌 سپاه پاسداران و قاچاق اسلحه در ایران مجری برنامه : ⚪ احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار 🎙️ در گفت‌وگو با: ⚫ حسین لاجوردی | جامعه شناس و بنيان‌گزار انجمن پژوهشگران ایران در پاریس ⚫ حامد محمدی | روزنامه‌نگار در آنتالیا

۱۴۰۱ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

۴۳ پاییز را پُشت سر گذاشته ایم، آیا زمان شمردن جوجه های مان فرا رسیده است ؟

۴۳ پاییز را پُشت سر گذاشته ایم، آیا زمان شمردن جوجه های مان فرا رسیده است ؟
هدف مشترک تمام جناح های جمهوری اسلامی حفظ نظام است چون بدون آن هیچ منفعتی برایشان نیست. هدف مشترک ما چیست، آیا میتواند آزادی و پس گرفتن ایران باشد؟