۱۴۰۲ فروردین ۱, سه‌شنبه

امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی- 402


شکوه و عظمت نوروز بر همگان مبارک باد

سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی و هوشیاری و آگاهی ایران نام نهاد که زنانش پرچم انقلاب «زن، زندگی - آزادی» را بدوش کشیدند و با سمبل حرکتش ژینا، مهسا دختر کردستان، دختر ایران و امروز دختر جهان پیام و صدای زندگی را به گوش جهانیان رساندند.

آغاز سال نو و دست آوردهای پیش رویش که بی تردید جنبش منتهی به انقلاب «زن، زندگی آزادی» است با چهارشنبه سوری که پیام آمدن نوروز است به صدا درآمد، همان از روی آتش پریدن هایی که هر گامش پیام و صدای نفرت از رژیم جمهوری اسلامی را با آتش پرانی ها بسوی حکومت ننگینش پرتاب می کند.

کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته و خاصه در گُذرِ سال ۱۴۰۱ سراسر نشانگر خشونت، سبوعیت و شکنجه و کشتار بوده است ولی این عملکرد رژیم نه تنها در عمل موفقیتی برای ادامه حکومتشان نبوده که از سويی ندای نفرت و خواست سرنگونی نظام را نیز  سَر داده است. از دیگر سو اگر چه نظام ورشکسته جمهوری اسلامی اعلام نمی کند ولی بسیاری از ارکان نظام خاصه در سپاه و بسیج یا از سیستم سرکوب کناره گرفته اند و یا سر به نیست شده اند و یا به مردم پیوسته اند و در عوض پیروزی مردم و «زن، زندگی – آزادی» را رقم زده اند. 

ترس از دل و جان دختران ما رخت بسته است. برای آنان «زن زندگی آزادی» شعار نیست. زنان و جوانان و دختران ما نه تنها ناآگاه نیستند که با هوشیاری بسیار و تلاشی گسترده لحظه به لحظه روند سرنگونی رژیم را بدون هیجان و با تجربه ایکه حاصل ۴۴ سال سرکوب و خشونت است دنبال می کنند.

امروز بیشتر از هر گروه و سازمان سیاسی این کنشگران اجتماعی-مدنی ایران هستند که سُکان مبارزه را در دست دارند. امروز دیگر سیاست های مذبوحانه رژیم که برای جدايي ایرانیان از یکدیگر گروهی را خارج نشین، گروه ای را تجزیه طلب، گروهی را جمهوریخواه، گروه دیگری را فدرال خواه و…، می نامید دیگر اثری ندارد و شعار«از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران» سیاست های کثیف رژیم برای ادامه حکومت و باقی ماندنش را بر همگان آشکار کرده است.

امروز مردم و خاصه جوانان ایران بدین نتیجه رسیده اند که دیگر اصلاح طلبی و شعار جامعه مدنی خاتمی و جنبش سبز موسوی نه تنها آینده ای برای ایران و ایرانی ندارد که هر لحظه اش به ویرانگری بیشتر ایران خواهد انجامید.

آرزو و باور دارم که سال پیش رو، ۱۴۰۲ ، سال شکوفایی، سال برابری و آزادی، سال همبستگی ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سالی برای تمامی ایرانیان در نقاط مختلف ایران برای یک زندگی ست که به برآورده شدن خواستها و نیازهای تمامی هموطنانم منتهی گردد.

در این نوروز و روزهای نویی که از دیرباز پیام امید بخشش با جهش نوید بخش بهار آغازگر فصلی تازه برای تمامی ما ایرانیان است، همبستگی و همگامی خود را برای از میان برداشتن حکومت ننگین جمهوری اسلامی و آغاز یک زندگی آزاد و برابر به انجام برسانیم. 

ایران فرزندانش را صدا زده است پاسخگویش باشیم

#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی

۱۴۰۱ اسفند ۲۹, دوشنبه

شکوه و عظمت نوروز بر همگان مبارک باد


شکوه و عظمت نوروز بر همگان مبارک باد

 سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی و هوشیاری و آگاهی ایران نام نهاد که زنانش پرچم انقلاب «زن، زندگی - آزادی» را بدوش کشیدند و با سمبل حرکتش ژینا، مهسا دختر کردستان، دختر ایران و امروز دختر جهان پیام و صدای زندگی را به گوش جهانیان رساندند.

 آغاز سال نو و دست آوردهای پیش رویش که بی تردید جنبش منتهی به انقلاب «زن، زندگی آزادی» است با چهارشنبه سوری که پیام آمدن نوروز است به صدا درآمد، همان از روی آتش پریدن هایی که هر گامش پیام و صدای نفرت از رژیم جمهوری اسلامی را با آتش پرانی ها بسوی حکومت ننگینش پرتاب می کند.

 کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته و خاصه در گُذرِ سال ۱۴۰۱ سراسر نشانگر خشونت، سبوعیت و شکنجه و کشتار بوده است ولی این عملکرد رژیم نه تنها در عمل موفقیتی برای ادامه حکومتشان نبوده که از سويی ندای نفرت و خواست سرنگونی نظام را نیز  سَر داده است. از دیگر سو اگر چه نظام ورشکسته جمهوری اسلامی اعلام نمی کند ولی بسیاری از ارکان نظام خاصه در سپاه و بسیج یا از سیستم سرکوب کناره گرفته اند و یا سر به نیست شده اند و یا به مردم پیوسته اند و در عوض پیروزی مردم و «زن، زندگی – آزادی» را رقم زده اند.

 ترس از دل و جان دختران ما رخت بسته است. برای آنان «زن زندگی آزادی» شعار نیست. زنان و جوانان و دختران ما نه تنها ناآگاه نیستند که با هوشیاری بسیار و تلاشی گسترده لحظه به لحظه روند سرنگونی رژیم را بدون هیجان و با تجربه ایکه حاصل ۴۴ سال سرکوب و خشونت است دنبال می کنند.

 امروز بیشتر از هر گروه و سازمان سیاسی این کنشگران اجتماعی-مدنی ایران هستند که سُکان مبارزه را در دست دارند. امروز دیگر سیاست های مذبوحانه رژیم که برای جدايي ایرانیان از یکدیگر گروهی را خارج نشین، گروه ای را تجزیه طلب، گروهی را جمهوریخواه، گروه دیگری را فدرال خواه و…، می نامید دیگر اثری ندارد و شعار«از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران» سیاست های کثیف رژیم برای ادامه حکومت و باقی ماندنش را بر همگان آشکار کرده است.

 امروز مردم و خاصه جوانان ایران بدین نتیجه رسیده اند که دیگر اصلاح طلبی و شعار جامعه مدنی خاتمی و جنبش سبز موسوی نه تنها آینده ای برای ایران و ایرانی ندارد که هر لحظه اش به ویرانگری بیشتر ایران خواهد انجامید.

 آرزو و باور دارم که سال پیش رو، ۱۴۰۲ ، سال شکوفایی، سال برابری و آزادی، سال همبستگی ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سالی برای تمامی ایرانیان در نقاط مختلف ایران برای یک زندگی ست که به برآورده شدن خواستها و نیازهای تمامی هموطنانم منتهی گردد.

 در این نوروز و روزهای نویی که از دیرباز پیام امید بخشش با جهش نوید بخش بهار آغازگر فصلی تازه برای تمامی ما ایرانیان است، همبستگی و همگامی خود را برای از میان برداشتن حکومت ننگین جمهوری اسلامی و آغاز یک زندگی آزاد و برابر به انجام برسانیم. 

 


 

۱۴۰۱ اسفند ۲۲, دوشنبه

نقشه راه اپوزیسیون: منشور «مهسا» و ائتلاف‌ها | ساعت صفر | 13/03/2023

ساعت صفر
موضوع برنامه :
📌 نقشه راه اپوزیسیون: منشور «مهسا» و ائتلاف‌ها
مجری برنامه :
🎤 احمد رأفت
مهمانان برنامه :
🎙️ فواد پاشائی | حزب مشروطه ایران (لیبرال - دمکرات) در لس‌آنجلس
🎙️ همايون مهمنش | سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در مونیخ
🎙️ یزدان شهدائی | شورای مدیریت گذار از کلن
🎙️ حسین لاجوردی | جامعه‌شناس در پاریس

۱۴۰۱ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

۸ مارس روز جهانی زنو امروز با مهسا، ژینا دخترِ کردستان، دخترِ ایران که دخترِ جهان شده است، پس از ۴۴ سالِ سیاه و فاجعه آورِ جمهوری اسلامی، دختران و زنان کشورمان انقلابِ «زن، زندگی، آزادی» را ندا می دهند.


زندگی را صدا میکنیم

و آنکه بیشتر از همه زندگی را ندا می دهد زن است.

آنکه بیشتر از همه ایستادگی می کند زن است.

و آنکه راه پیروزی را هموار می کند 

و ما را به سر منزل مقصود می رساند زن است و اوست که:


زندگی را صدا می کند

 


و این چهارصدمین برنامهِ من در تلویزیون ایرانِ فردا هدیه به اوست.یک لحظه تردید ندارم این انقلابِ «زن، زندگی آزادی» که برای هویت است و برداشتن حقارت، هر آنچه زودتر به نتیجه خواهد رسید.


جمهوری اسلامی خوب می داند سلاحی که دختران و زنان ایران در دست گرفته اند، جانشان، یعنی بزرگترین سرمایه زندگیِ شان است و به همین دلیل است که دیگر زندان و شکنجه و …، نه ننگ، که افتخاری برای آنهاست. آنها بیشتر و پیش تر از همه تنها سه هفته از روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در روز ۱۷ اسفند همان سال برای آزادی و حقوقی که زمزمه از میان رفتنش ایجاد شده بود در یک تظاهرات بزرگ به میدان آمدند و هشدار دادند.


به زنان و دختران هموطنم باور دارم که این انقلاب، انقلاب سوم ایران در صد ساله اخیر است.

بدون تردید «انقلاب زنان ایران» سَرمشق و مُدلی در جهان خواهد گشت.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.


۱۴۰۱ اسفند ۹, سه‌شنبه

شورش گرسنگان


 شورش گرسنگان ناگزیر است،


حکومت ناتوان و محکوم به سرنگونیِ جمهوری اسلامی هیچ گونه چشم اندازی برای خودش ندارد، 


توان پاسخگویی در رابطه با مسائل اقتصادی و فقر و گرسنگی و بیکاری و …، را ندارد،


 توان کنترل نرخ ارز را ندارد و با تمام بانک ها و شرکت هایی که در خارج از ایران در عراق و دیگر مناطق ایجاد کرده است امروز ناتوان تر از همیشه هر لحظه شاهد افزایش قیمت دلار که می رود به رقم صد هزار تومان برسد و حتی این توان را هم ندارد که دست غارتگرانِ خودی را که بیشترین امکان را برای خروج ارز دارند را نیز بگیرند چرا که نزدیکان بیشتر از مردم عادی، آگاه به فروپاشی حکومت شده اند دست به سرکوبِ بیشتر و جنایتِ بیشتر شده اند. 


از سویی اعدام های اعلام شده و اعلام نشده، ناپدید کردن بچه ها و جوانان و از سویی دیگر مسموم کردن دختران و بچه های مدرسه ای را برای ایجاد جو وحشت ایجاد کرده اند. غافل از اینکه هیچکدام از این نمایش ها نخواهد توانست کوچکترین تغییری در خواست مردم که همان سرنگونی تمامیت، کُلیت و موجودیت این رژیم است ایجاد کند.


مردم تصمیم خود را گرفته اند که این حقارت و بی هویتی را در ایران و در صحنه بین المللی از سَر بردارند.


بی شماری با همان شیوه و گرامیداشت «زن، زندگی آزادی» راه را ادامه می دهند و بی شمارانی به شورش گرسنگانی خواهند پیوست که بسرعت در حال شکل گرفتن است و مشخص است که چه عواقبی را در قبال کاخ های افسانه ای و اتومبیل های میلیاردی شان و صاحبانشان خواهد داشت.


پاسداران ایران، از همین امروز آگاه و هوشیار باشید. 


آنهایی که در غارت و تجاوز و ثروت های افسانه ای سَردمداران و فرماندهان خود شریک نیستید و سهمی در آن ندارید، و شمایی  که در زمان فرار آنها از کشور در این سرزمین باقی خواهید ماند، بدانید و آگاه باشید که شما از مردم،  و میتوانید با مردم باقی بمانید.


شما می توانید راهِ با مردم بودن و پشتیبانِ مردم را انتخاب کنید و به وظیفه و مسئولیت واقعی خود عمل کنید که من باور دارم چنین خواهید کرد.


من به شایستگی و لیاقت زنان ایران، بچه ها و جوانانمان باور دارم. 


امیدوارم «زن، زندگی آزادی» تصویر واقعی و آینده ایران باشد.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.*لینک به نامه سرگشاده پاسداران ایران روی سخنم با شماست نوشته شده در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

https://hosseinladjevardi.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

http://iranefardalive.com/Archive/104225
https://youtu.be/CDh53nHygEs