۱۴۰۰ فروردین ۱۳, جمعه

ویژه برنامه صدای آمریکا در سالگرد رفراندوم ۱۳۵۸؛ بحران مشروعیت بعد از چهل و دو سال

در مصاحبه با صدای امریکا

هیچ نظری موجود نیست: