۱۴۰۰ فروردین ۳۰, دوشنبه

شهبانو، شاهزاده چه می گوید؟

 


سالها پیش که شما خوب بخاطر دارید شاهزاده رضا پهلوی فرزندتان را «شاه جوان» و پس از آن «رضاشاه دوم» خطاب می کردید چرا که بدون هیچ تردیدی آرزو و خواست شما این بود که آینده شاهزاده رضا پهلوی و شاه جوان به «اعلیحضرت رضا شاه دوم» بیانجامد.

شهبانو، از آن سالها، سالهايی به درازنای چهل و دو سال گذشته است و امروز نمی دانم ایشان را چه می نامید و او را چگونه مورد خطاب قرار می دهید.


شهبانو، اینکه خواست و آرزوی شما در قالب یک مادر از یکسو و از سویی دیگر، عضوی از آحاد یک جامعه بود که به تعدادی کم، زیاد و یا خیلی زیاد بدنبال سلطنت و پادشاهی بودند و هستند در جای خود قابل ارزش و احترام بسیار است چرا که عقیده و علاقه و آرمان های هر فردی قابل احترام است؛ ولی امروز ما شاهد دگرگونی های بسیار گسترده و نگرانی های بس عمیق تری در جامعه خود و برای هموطنان مان هستیم که بدون تردید شما هم نه می توانید و نه می خواهید که با آن موافق نباشید.


اینکه از جنابعالی سوال کردم که «شاهزاده چه می گوید؟» بدین دلیل بود که شما نه تنها مادر که راهنمای سیاسی و بقول شاهزاده رضا پهلوی، درگذراین شصت سال تامین کننده هزینه های زندگی ایشان نیز بوده اید؛ زمان درازی که پدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی تنها بیست سال چنین شانسی را داشتند و بدین جهت است که مسوولیت پاسخ به چنین سوالی که «شاهزاده چه می گوید؟» بیشتر از هر کس بر دوش شما سنگینی می کند.


شهبانو، سوالم را روشن تر مطرح می کنم اینکه میپرسم «شاهزاده چه می گوید؟» بیشتر بدین دلیل است که از شما سوال کرده باشم:

  • آیا شما تا کنون در سازمانها و گروه هایی که ایشان تشکیل داده اند شرکت و عضویت داشته اید ؟
  • آیا شما در «بنیاد میهن» شرکت و عضویت داشته اید؟
  • آیا شما در «شورای ملی» شرکت و عضویت داشته اید؟
  • آیا شما در «شکایت بر علیه آقای خامنه ای در دادگاه لاهه» شرکت داشته اید؟
  • آیا شما در «قوقنوس» شرکت و عضویت داشته اید؟
  • آیا شما در «فرشگرد» شرکت و عضویت داشته اید؟
  • آیا شما در«پیمان نوین» شرکت و عضویت داشته اید؟
  • آیا شما در «نه به جمهوری اسلامی» شرکت و عضویت داشته اید؟

و آیا در نهایت، از این آخرین برنامه و مصاحبه ایشان با تلویزیون صدای امریکا در سه روز گذشته چیزی دستگیرتان شده است که ایشان بدنبال همه سوالات بی پاسخ در جایی و در پاسخ مجری که پرسید «اگر در فردای ایران مردم شما را به عنوان شاه انتخاب کنند شما چه واکنشی خواهید داشت؟» گفتند که «من هم میتونم بگم اگه فردا آفتاب در نیامد چه خواهید کرد، خوب اگر آفتاب در نیامد که مْردیم!»؟


آیا شما هم بمانند محمد رضا شاه پهلوی که تا بیست سالگی با ایشان بودند همان نظر را دارید که محمد رضاشاه پهلوی در بیست سالگی ایشان داشت و شما هم ایشان را در شصت سالگی همانگونه می بینید و با محمد رضا شاه پهلوی موافق هستید؟


و در نهایت آنکه آیا شما هم در گذر چهار دهه گذشته به همان نتیجه ای رسیده اید که بسیارانی رسیدند که:


شاهزاده رضا پهلوی همه چیز گفت و بمانند همیشه خوش آیند و زیبا سخن گفت وهیچ نگفت و در جایگاه همیشگی خود در میان دو صندلی نشست و رو به مردم کرد و بازهم هیچ نگفت.


با امید بیشتر به شناخت مسوولیت هایمان و

ساختن امروز و فردای بچه هایمان و ایران مان


حسین لاجوردی

پاریس ۳۰ فروردین ۱۴۰۰؛ ۱۹ آوریل ۲۰۲۱

هیچ نظری موجود نیست: