۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

ملت ایران از ستیز حکومت با اسرائیل چه زیان هایی دیده است؟


آخرین لحظه - در گفتگو با آقای مناشه امیر: ملت ایران از ستیز حکومت با اسرائیل چه زیان هایی دیده است؟


هیچ نظری موجود نیست: