۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

جامعه ایده آل پس از جمهوری اسلامی و راه رسیدن به آن

در گفتگو با بیژن افتخاری: آقایان عطا هودشتیان، فرامرز طاهری، علی جوادی، رضا مریدی و حسین لاجوردیhttps://youtu.be/6px7PZBZzws

هیچ نظری موجود نیست: