۱۴۰۱ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

آخر و عاقبت ما با اربعین چه خواهد شد ؟اینکه اسلام خوب است یا بَد است، اینکه حزب شیعه خوب است و یا بَد است و چه دست آوردی برای ما ایرانیان داشته است، اینکه دلیل کُشته شدن امام حسین چه بوده است ؟ اینکه عُمر اسلام حدود ۱۴۰۰ سال است و واقعه کربلا سال ۶۱ هجری است و تا هفت قرن بعدی خبری از اربعین و غیره نیست به تمامی باورمندان آنها ارتباط دارد و من به باور تمامی باورمندان در هر دین و مذهب و آیینی احترام دارم.


امروز برای من ایران و فرزندانش، و امروز و فردایش در درجه اول اهمیت هستند. ایرانی که صدها و هزاران سال پیش از اسلام وجود داشته است و از اعتبار و احترام و امپراتوری و فرهنگ و تمدنش در تاریخ ها نوشته اند. 


به خود و پیرامون خود نگاه کنیم که به چه روزی افتاده ایم و با حکومت جمهوری اسلامی با چه خفت و خواری و بی هویتی گرفتار آمده ایم.


هیچگاه دیر نیست، زمانی که ما خودمان را پیدا کنیم از این حقارت نجات پیدا خواهیم کرد.


من باور دارم که چنین روزی نزدیک است …
https://youtu.be/iZx3s55DIJo