۱۴۰۲ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

زن، زندگی آزادی، امیدِ بسیار نزدیکِ تمامیِ ایرانیان

زن، زندگی آزادی،

 امیدِ بسیار نزدیکِ تمامیِ ایرانیان

 ایران آبستن تحولات بسیار گسترده ایست. عقربه های ساعتِ تغییر با چنان شتاب و عجله و سرعتی سرسام آور به جلو می روند که حاکمانِ حکومت ننگین جمهوری اسلامی را به حیرت وا داشته است که چگونه این دختران و زنان و جوانان ایران عزم خود را جذب کرده اند و برای باز پس گرفتن ایران و با حرکتی منسجم بسوی آزادی ایران لحظه ای درنگ را جایز نمی شمارند.

 این زنان و جوانانی که می خواهند «ایران رو پس بگیرند» کیستند؟

 بر اساس آمارهای نه چندان دقیق رژیم، این مجموعه که از یازده سال تا حدود چهل سال دارند و در اوج نوجوانی و جوانی هستند حدود ۳۰ میلیون نفر و بعبارتی از هر سه نفر جمعیت یک نفرِشان در این گروه سنی قرار گرفته است. مجموعه ای که تلاش دارد حتا با در دست گرفتن بزرگترین سرمایه زندگیش که «‌ جانِ » پُر ارزشش است تا سرنگونی این رژیم جنایتکار و غارتگر از پای ننشیند و با «زن، زندگی آزادی»، اقتدار زن، آرزوی آزادی ۱۰۰ ساله و معنا و مفهوم زندگی را به مردم ایران بازگرداند.

 این مجموعه فرزندان و خواهران و برادران فعالان جنبشِ دانشجوئی در سال ۱۳۷۸ هستند که امروز با ناامیدی و سرخوردگی از اصلاح طلبان به پا خواسته اند که تجربه های خود را در اختیار نسل های زن، زندگی آزادی بگذارند و به گفته بهاره هدایت که یکی از فعالان دوران فریب و نیرنگ خاتمی و بهمراه مجید توکلی ها، ضیا نبوی ها و…، امروز با شجاعت و شهامت ضمن اعلامِ اشتباهاتشان می گویند اصلاحات مُرده است،‌ انقلاب ناگزیر و سرنگونی این نظام حتمی است و این همان تجربه ایست که پشتوانه زن، زندگی آزادی شده است.

 فرزند افسردگی و ناامیدی دوران خاتمی، امید و سرزندگی و شادیِ امروزِ این نسل است که زن،‌زندگی آزادی را شکوفا کرده است.

 جنبش زن، زندگی آزادی تاکنون هزینه های سختی را متحمل شده است از سرکوب و خشونت، مسمومیت ها، کشتارها و اعدام ها، خودکشی های پس از زندان و نقص عضوها تا آخرینش که قتل جواد روحی در زندان بوده است. امروز و در سالروزِ زن، زندگی آزادی و به رغم هزینه های بسیار سنگین این حکومت ناکارآمد که زنان و جوانان ایران بدان ناآگاه نیستند، همچنان برای از میان برداشتن این حکومت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

 دختران و زنان و جوانان ایران که عزم خود را برای سرنگونی این حکومت و باز پس گیری ایران جزم کرده اند از همه ایرانیان می خواهند در به ثمر رساندن این رهائی وبرابری و آزادی که خواست تمامی ایرانیان است همراه و همگام و پشتیبان باشند دختران و زنان ما  از  جوانان ایران نه حمایت که همبستگی طلب می کنند.

 اگر امروز اعتراض های خیابانی کمتر شده است، فکر نکنیم که آنها تسلیم سرکوب، خشونت، قانون و قانون گذاران شده اند. باور کنیم که هر یک روسری که از سر هر یک از دختران و زنان ما برداشته میشود سمبل جماعتی کثیر از زنان و دختران آزاده ایست که شجاعانه، جان در دست، در کف خیابان قهرمان آزادی شده اند.

 آخرین لحظه تاریکی حلول روشنائی و خورشید است و امید های همه ما برای لحظه های رهائی روشن و پا برجا.

 ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.