۱۴۰۲ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

شکوه و عظمت نوروز شاد و مبارک باد


شکوه و عظمت نوروز شاد و مبارک باد


روییدن سبزه ها و سَر برآوردن شکوفه ها در انتظار هیچ قدرتی باقی نمی مانند چرا که این رِوال و طبیعت زندگیست. مسیر طبیعی زندگی همیشه و در همه حال با تحول،  رو به پیش دارد و توقفی و راهبندانی در مقابلش وجود نداشته و نخواهد داشت.


 نوروز امسال برای ما ایرانیان فراخوانی از سوی زن، زندگی آزادی است. فراخوانی که با تلنگری فوران می کند و آتش زیر خاکستری را دوباره مشتعل می سازد.


رویش و زایش زمین، زمینی که جایگاه، پایگاه و اقامتگاه انسان است امروز دوباره بستر خود را برای آغازی دیگر نه تنها برای ما ایرانیان که به جهانیان اعلام می دارد؛ فریاد می کند که از امروز، روزی نو آغاز گشته است. از امروز و با پشتوانه و هدف جنبش منتهی به انقلابِ زن، زندگی آزادی، پیام زندگی، برابری، آزادی به همراه تلاش و مقاومتٍ باز هم بیشتر آینده ای بسیار نزدیک و روشن را نوید می دهد.


برای ما و برای رهایی از این دغدغه مرگ و نیستی، که حکومت سیاه و ننگین جمهوری اسلامی نام دارد، هیچ راه دیگری جز سرنگونی این حکومت قرون وسطایی وجود ندارد.


شادی و شکوه و عظمت این روزٍ نو «نوروز»،  نوروزی که بزرگترین ودیعه طبیعت برای ماست، در راه امروز و فردای ایران و ساختن سرنوشتِ بهتر بچه های مان، هر آنچه بیشتر با شادی و پایکوبی جشن بگیریم که زندگی کردن و شادیِ ما بزرگترین سلاح در راه بازپس گیری ایرانمان خواهد بود.


ما ایران مان را پس خواهیم گرفت.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.