۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

دلسوختگان: ما در تاریخ زندگی نمی کنیم، در امروز زندگی می کنیم و با هم فردا را باید بسازیم

هیچ نظری موجود نیست: