۱۴۰۱ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

روز جهانی مبارزه با کار کودکان - دلم شور می زند برای آینده ایران

 به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

دلم شور می زند برای آینده ایران - صحبت روز سه شنبه من