۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

از زندان فکری تا پارلمان فکری

از زندان فکری تا پارلمان فکری


بدنبال سوالاتی در رابطه با پیشنهاد من که باید ما هم پس از ۴۴ سال با یک تعداد سمبُلیکِ پنجاه نفره «پارلمان فکری» داشته باشیم در این برنامه دقایقی بدان اختصاص داده شده.


در این برنامه یادآوری میکنم که در تمامی کشورهای جهان چنین اتاق فکری وجود داشته و دارد که آینده مردم و مملکتشان در آن برنامه ریزی و به تصویر کشیده می شود.


در این برنامه این یادآوری وجود دارد که جمهوری اسلامی گذشته از خشونت ها، زندان ها، اعدام ها، تجاوز ها و...، بیشترین تلاشش اینست که برای ما زندان های فکری هم ایجاد کند و این ماحصل تدبیر و تلاش جمهوری اسلامی است که توانسته است ۴۴ سال ما را با ترفند های متفاوت مشغول به خودمان کرده و اجازه فکر و داشتن اتاق فکر را هم از ما سلب کند، آنها با داشتن اتاق فکر ما را مشغول کرده اند و ما هم به دنبال بازی و خواست آنها مرتبا حزب و سازمان و شوراهای مختلف تشکیل می دهیم بدون اینکه بررسی کنیم چرا در گُذر این ۴۴ سال با اینهمه سازمان و شورا تا کنون موفق نبوده ایم.


این اتاق فکر همان است که جمهوری اسلامی دارد و ما نداریم. 
https://youtu.be/XP9RNV1iiTM
http://iranefardalive.com/Archive/97947