۱۴۰۱ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

گورباچف مرد، آیا ما در انتظار همان تغییرات و تحولات پس از فروپاشی شوروی هستیم؟


از آرمانگرایی بیرون بیاییم، ایران در خطر است و تنها راه حل با هم نشستن در یک اتاق فکر است.
گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق درگذشت و جایگزینش پوتین از نیروهای امنیتی رژیم سابق است که همچنان در اریکه قدرت نشسته است.
آرمانگرایی و آرزوها و خیالات دست نیافتنی را کنار بگذاریم، امروز کشور ما با تفاوت هایی در همان گذرگاه قرار دارد، به خودمان بیاییم.