۱۴۰۱ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

۸ مارس روز جهانی زنو امروز با مهسا، ژینا دخترِ کردستان، دخترِ ایران که دخترِ جهان شده است، پس از ۴۴ سالِ سیاه و فاجعه آورِ جمهوری اسلامی، دختران و زنان کشورمان انقلابِ «زن، زندگی، آزادی» را ندا می دهند.


زندگی را صدا میکنیم

و آنکه بیشتر از همه زندگی را ندا می دهد زن است.

آنکه بیشتر از همه ایستادگی می کند زن است.

و آنکه راه پیروزی را هموار می کند 

و ما را به سر منزل مقصود می رساند زن است و اوست که:


زندگی را صدا می کند

 


و این چهارصدمین برنامهِ من در تلویزیون ایرانِ فردا هدیه به اوست.یک لحظه تردید ندارم این انقلابِ «زن، زندگی آزادی» که برای هویت است و برداشتن حقارت، هر آنچه زودتر به نتیجه خواهد رسید.


جمهوری اسلامی خوب می داند سلاحی که دختران و زنان ایران در دست گرفته اند، جانشان، یعنی بزرگترین سرمایه زندگیِ شان است و به همین دلیل است که دیگر زندان و شکنجه و …، نه ننگ، که افتخاری برای آنهاست. آنها بیشتر و پیش تر از همه تنها سه هفته از روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در روز ۱۷ اسفند همان سال برای آزادی و حقوقی که زمزمه از میان رفتنش ایجاد شده بود در یک تظاهرات بزرگ به میدان آمدند و هشدار دادند.


به زنان و دختران هموطنم باور دارم که این انقلاب، انقلاب سوم ایران در صد ساله اخیر است.

بدون تردید «انقلاب زنان ایران» سَرمشق و مُدلی در جهان خواهد گشت.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.