۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

نقشه راه اپوزیسیون: گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی کجا ایستاده اند؟

نام برنامه :
📍 ساعت صفر موضوع برنامه : 📌 نقشه راه اپوزیسیون: گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی کجا ایستادهاند؟ مجری برنامه : 🎤 احمد رأفت مهمانان برنامه : 🎙️ پرویز دستمالچی | پژوهشگر از برلین 🎙️ حسین لاجوردی | جامعه شناس از پاریس