۱۴۰۲ مهر ۱۸, سه‌شنبه


 این هفته برای برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی حق حیات و کیفر مرگ در ایران در شهر زیبای فلورانس بودیم. فلورانس و استان توسکانی اولین جایی است که دویست سال پیش اعدام را لغو و ممنوع کرد. این کنفرانس در روز ۱۰ اکتبر که روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است با حضور آقای دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد.

هفته دیگر در صحبت هفتگی گزارشی کامل ارائه خواهم داد. این گفتگو با شما دوشنبه شب، ۹ اکتبر ضبط شده است