۱۴۰۲ مهر ۲۵, سه‌شنبه

گزارشی کوتاه از نشست حق حیات و کیفر مرگ در ایران - ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ فلورانس - ایتالیا

div dir="rtl" style="text-align: right;">
حرف بسیار بود برای زدن این هفته... 

خلاصه گزارش کنفرانس حق حیات و کیفر مرگ: نقش و مسئولیت جامعه بین المللی 

 تمامی سخنرانانی که در نشست انجمن پژوهشگران ایران شرکت کردند به همراه مقالات ارائه شده و پیام های رسیده در دو نکته مشترک بودند. اول اینکه تمامی اعدام شدگان جرائم مواد مخدر از طبقه محروم جامعه هستند و نکته دوم تاکید بر اینکه اعدام شدگان جرائم مواد مخدر «قربانیان کم هزینه برای ماشین کشتار رژیم» هستند. همه بر اهمیت حق حیات تاکید داشتند و اینکه بحث حق حیات گسترده تر از اعدام ها در ایران است و قتل های ناموسی و قتل های مشابه که در زیر سایه قوانین پر تبعیض و خشونت بار جمهوری اسلامی رخ میدهند چیزی بجز قتل حکومتی نیست. 

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اتکا به پیمان نامه های بین المللی از غیر قانونی بودن هشتاد جرم که مجازات اعدام بدنبال دارند صحبت کرد و از تبعیض و ظلم حتی در صدور احکام اعدام ابراز نگرانی شدید کرد. او یادآوری کرد که سهم هموطنان بلوچ ما در اعدام ها بالاترین به نسبت جمعیت است. با تاکید بر اینکه هر جان ارزش برابر دارد در رابطه با عدم پاسخگویی حکومت پیشنهاد به جامعه بین المللی داد برای برگزاری دادگاه های ویژه به مانند دادگاه حمید نوری در سوئد. او بار دیگر تکرار کرد که اتفاقات جمعه خونین زاهدان مصداق جنایت علیه بشریت بوده است و از دیگر دفاتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که برای پروژه های مشارکت گشوری به جمهوری اسلامی بودجه میدهند درخواست کرد که پرداخت ها را مشروط به رعایت حقوق بشر کنند و تا اعدام های برای جرائم مواد مخدر متوقف نشده اند بودجه ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به جمهوری اسلامی پرداخت نکنند. 

پیام های با ارزشی از ایران از طرف آقای مهندس کوروش زعیم، خانم دکتر گیتی پورفاضل و خانم نرگس منصوری به کنفرانس رسید و از پیام های همبستکی خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت و آقای یزدان شهدایی سخنگوی پیمان همکاری پنج حزب و سازمان سیاسی سپاسگزار هستیم. 

تمامی فیلم های سخنرانی ها در کانال یوتیوب انجمن پژوهشگران ایران قابل مشاهده ست. https://www.youtube.com/@ACIIran 

از خانم صبری نجفی و نسترن و زکریا از گروه «زن زندگی آزادی» فلورانس بی نهایت سپاسگزارم که در برگزاری این نشست یکروزه ما را یاری دادند. 

همکاری صمیمانه احمد رافت عزیز و سازمان حقوق بشر ایران - ایتالیا جای سپاسگزاری و قدردانی ویژه دارد. 

در پایان از شورای استانی توسکانی که میزبان ما بود و آقای لوکا میلانی رئیس شورای شهر فلورانس تشکر میکنم که با حضور در کنفرانس و خوش آمدگویی از لغو اعدام در ایران و فعالیت های ما حمایت کردند. 

https://youtu.be/L3rfiziGwTI?feature=shared