۱۴۰۲ آبان ۹, سه‌شنبه

گسترش اعتراض ها در میان مقامات جمهوری اسلامیهمانگونه که پیش بینی می شود اعتراض ها در میان مقامات جمهوری اسلامی هر روز گسترش بیشتری می یابد، در زمره معترضین سردار احمد پیکری فرمانده سپاه شوشتر است که با وجود مشکلات امروز در ایران به صراحت می گوید اگر اوضاع بدین منوال است من خدا و پیامبر و کُل اسلام و …، و شخص خامنه ای را هم قبول ندارم ( به سخنان ایشان در برنامه توجه شود ).


در همین رابطه دو نامه ای را که حدود ۱۲ سال پیش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسداران ایران نوشته بودم در جهت اطلاع ضمیمه می نمایم.


ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم.