۱۴۰۲ آذر ۲۱, سه‌شنبه

گزارش - «بلوچستان: کرامت انسانی، آزادی و عدالت برای همه»شنبه گذشته کنفرانس بلوچستان در لندن برگزار شد. افتخار ما در انجمن پژوهشگران بود که فعالان زن بلوچ با آگاهی، توانایی و شجاعت شهادت دادند، گزارش دادند و در کنار پروفسور جاوید رحمان، پروفسور پیام اخوان، دکتر فریدون رحمانی به همراه دیگر فعالان بلوچ که در سالن حضور داشتند با هم از درد و رنج و تبعیض عمدی و سیستماتیک صحبت کردند. در این گفتگوی هفتگی از ایران فردا در اینباره بیشتر گفتم. شما را به تماشای آن دعوت میکنم
اطلاعات بیشتر در شبکه های اجتماعی و وبسایت انجمن پژوهشگران ایران در دسترس است