۱۴۰۲ آذر ۲۸, سه‌شنبه

چرا کنفرانس بلوچستان پوشش خبری لازم را نداشت

 


 چرا کنفرانس بلوچستان پوشش خبری لازم را نداشت

 

دومین کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران در رابطه با بلوچستان پس از ۱۳ سال در روز شنبه ۹ دسامبر در دانشگاه اِل اِس ای در لندن برگزار گردید.

 

هدف از انجام دومین کنفرانس در رابطه با مسائل بلوچستان آشنایی بیشتر هموطنانمان با بلوچستان و خواهران و برادران بلوچ مان از یک سو و از دیگر سو جلب توجه بین المللی به خشونت و سرکوب و کشتاری است که از سوی جمهوری اسلامی بر بلوچستان وارد می شود.

 

بدین مناسبت روز نهم دسامبر را که روز جهانی ژنوساید میباشد را همزمان روز بلوچستان اعلام کردیم و روز ۱۰ دسامبر هم که روز جهانی حقوق بشر است معنا و مفهوم گسترده تری را به کنفرانس داده بود.

 

هدف بیشتر ما از این کنفرانس نشان دادن مشکلات عدیده ایست که هر روزه و خاصه در یکسال و نیم گذشته و از شروع جنبش زن، زندگی آزادی بر بلوچستان وارد شده است.

 

در کنفرانس از فقر، گرسنگی و محرومیت مردم بلوچ گفته شد و جمهوری اسلامی می گوید آنها تروریست و تجزیه طلب هستند.

 

در کنفرانس از عدم دسترسی برابر به بهداشت و درمان و آموزش و بیکاری و …، گفته شد و جمهوری اسلامی می گوید آنها تروریست و تجزیه طلب هستند.

 

در کنفرانس از وضعیت کودک همسری، کودک کار و کودک سرباز گفته شد و جمهوری اسلامی می گوید آنها تروریست و تجزیه طلب هستند.

 

در کنفرانس از حقوق زنان، ادیان و مذاهب و اقوام،  کشتار بی امان و خشونت بی حد رژیم گفته شد و جمهوری اسلامی می گوید آنها تروریست و تجزیه طلب هستند.

 

ولی سوال اینجا بود که چرا این کنفرانس پوشش خبری لازم را پیدا نکرد؟

 

لازم به یادآوری است که جای سپاسگزاری از تلویزیون ایران فردا، تلویزیون کلمه، ایران اینترنشنال و روزنامه کیهان و چندین سایت خبری دارد؛ ولی تعجب اینجا بود که در دو قدمی تلویزیون بی بی سی از آنها خبری نبود و این در حالتی بود که تلویزیون بی بی سی برای یک برنامه چند دقیقه ای و برای مهمانانش هزینه سفر و هتل و پذیرایی اختصاص می دهد.

 

شاید و اگر در کنفرانس بلوچستان ما هم هموطنان بلوچ مان را تروریست و تجزیه طلب خطاب می کردیم  این کنفرانس هم از پوشش خبری گسترده برخوردار بود.

 

کَس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 

حسین لاجوردی