۱۴۰۲ دی ۵, سه‌شنبه

امروز و فردای ایران - کریسمس ۲۰۲۳شادباش و تبریک تولد مسیح پیامبر مسیحیان جهان را به تمام مسیحیان جهان و خاصه هموطنان مسیحی خود و بویژه نوکیشان مذهبی در ایران که با تمامی مخاطراتی که برایشان وجود داشته و دارد، با خشونت ها، سرکوب ها و زندان و قتل حکومتی همچنان بر باور خود ایستاده اند و تمامی مصایب و مشکلات را تحمل می کنند.


در رابطه با آزادی ادیان و عقیده، انجمن پژوهشگران ایران در سال ۱۹۹۷ میلادی برابر با ۱۳۷۶ ایرانی کنفرانسی را در دانشگاه لندن تحت عنوان <‌ حکومت و مذهب > با حضور نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف در ایران و کارشناسان بین المللی برگزار نمود که کتاب آن نیز در همان سال انتشار یافت (‌۱).


کنفرانس بعدی تحت عنوان برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران با همکاری سازمان عفو بین الملل و حضور کارشناسان بین المللی مانند دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر هانری بیلفِلد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ادیان و عقیده، خانم دیان علایی نماینده جامعه بهاییان ایران در سازمان ملل متحد، خانم پروفسور نازیلا قانع که در حال حاضر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با ادیان و عقیده است و پروفسور پیام اَخوان حقوقدان و مشاور دادستان دیوان بین المللی کیفری و…،


حکومت جمهوری اسلامی در گذر چهار دهه گذشته بزرگترین مشکلات و فجایع ممکن را بر باورمندان تمامی ادیان و مذاهب و دیگر باورمندان و بی خدایان از زجر و خشونت و زندان و اعدام دریغ نداشته است و خاصه بیشترین هایش در رابطه با اهل سُنت که بیشتر از ۹۰ درصد از تمامی مسلمانان جهان هستند و پیروان بهائیت در ایران که تا به امروز مورد سرکوب وحشیانه حکومت در ۴۴ سال گذشته بوده اند.


انجمن پژوهشگران ایران همچنان بر باور خود که برابری و آزادی عقیده، دین و مذهب در سراسر جهان و خاصه در ایران است تلاش های خود را ادامه خواهد داد.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.


اصلاحیه: در زمان کنفرانس سال ۲۰۱۴ خانم دیان علایی نماینده جامعه بهاییان ایران در سازمان ملل متحد بودند که به اشتباه از خانم پروفسور نازیلا قانع تحت این عنواننام بردم . خانم پروفسور قانع، استاد قوانین حقوق بشر بین المللی در دانشگاه آکسفورد به عنوان صاحبنظر مستقل در کنفرانس حضور داشتند و از اشتباه پیش آمده پوزش میخواهم