۱۴۰۲ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

برای موفق شدن هیچ راهی جز شناخت جامعه اِمان وجود ندارد.
https://youtu.be/qkQ0uxfgRxM?si=eSM4prUNm9XVEJ_Mدوستان عزیزم ۴۵ سال است که اگر نخواهم بگویم شکست خورده ایم حداقل باید بگویم موفق نشده ایم، ۴۵ سال است همیشه با هیجان در انتظار ناجی بوده ایم، ۴۵ سال است که هیچگاه نخواسته ایم دلایل عدم موفقیت خود را جستجو کنیم، همیشه خودمان را سرگرم کرده ایم که امروز کدام تلویزیون و کدام رسانه چه خبری را به خورد ما می دهد و با چه هدفی !


یک روز کارشناسی جدید(!) و روزی دیگر آمار و نظرخواهی جدیدتر، و هیچ سوال نمی کنیم که با چه هدفی رسانه هایی که با پول و سرمایه خارجی و سیاست های آنان شکل گرفته است چرا اینهمه برای ما دلسوزی می کنند؟


در نهایت روزی ناگزیر خواهیم شد که فارغ از هیجان و شعار و با اتکای به خودمان به فکر بنشینیم که چرا ۱۰۰ سال است با تمامی خواست ها و تلاش ها برای رسیدن به یک جامعه برابر  و آزاد همچنان شکست خورده ایم و تَمدن و فَرهنگ و امپراتوری های گذشته اِمان نیز دردی را برایمان دوا نکرده است، هُشدارم اینست که اگر هر آنچه زودتر بدین فکر نباشیم، باید و همچنان در انتظار ناجی و معجزه باشیم.


شاید آخرین جنبشی که نتوانست با تمامی حمایت های جهانی تا به امروز موفق به سرنگونی این نظام سیاه و جهنمی گردد جنبش منتهی به انقلاب «‌ زن، زندگی آزادی » بود، امروز بیشتر از همیشه نیاز است که برای پیروزی و موفقیت جنبش زن، زندگی آزادی به تلاش و فکر بنشینیم و دلایل آن را جستجو و بررسی کنیم، یک بار دیگر تجربه شعارها و هیجان هایِ خاصه خارج از کشور را بررسی کنیم و برای پیروزیش پا پیش بگذاریم، هنوز هم دیر نیست، جامعه و مردمش و زنان و مردانش و مهم جوانانش تا به نهایت ایستاده اند.


گامی را که ما - انجمن پژوهشگران ایران - با تمامی مشکلاتمان تا کنون برداشته ایم در جهت شناخت جامعه اِمان و خواست ها و نیازهای مردم مان بوده است که در گُذر ۳۲ سال دنبال شده است که بخشی از آن مربوط به بررسی و مطالعه ای بوده است که از ۲۵ سال پیش در جهت تغییرات و تحولات و خواست های گروه های مختلف سنی و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بوده است که این مطالعه ۱۵ سال بعد دوباره انجام و اندازه گیری شد و امروز باز هم پس از ۱۰ سال و برای سومین مرحله با نظر سنجی https://www.acisurvey.com آن را دنبال می کنیم که با تکمیل و انتشار آن نتایجش را فارغ از هرگونه برخوردهای فکری و عقیدتی و سیاسی و ایدئولوژیک در اختیار همگان قرار دهیم تا شاید مثمر ثمری باشد.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.