۱۴۰۲ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

امروز و فردای ایران - نظر سنجی : بررسی گرایش های هویتی و امروز و فردای ایرانبی تردید نظر سنجی ها تنها برای اندازه گیری «‌‌‌ زنده باد » ،‌« مرده باد» ها و محبوبیت این و آن نیست، بل در جوامع پیشرفته در جهت برنامه ریزی ها و خواست ها و نیازهایِ جامعه بکار گرفته می شود.


انجمن پژوهشگران ایران از آغاز فعالیت ها و تحقیق و بررسی  خود از ( ۱۹۹۲-۱۳۷۱ ) نزدیک به ۳۲ سال گذشته همواره تلاش خود را بر شناخت مسائل ایران و بر پایه خواست ها و نیاز های جامعه ایکه در حال حاضر دارای جمعیتی جوان است و می رود که در حدود سه دهه آینده به جامعه ای سالخورده بدل گردد و نزدیک به ۳۰٪ درصد از جمعیتش در گروه سنی سالخوردگی قرار گیرند.


با چنین روند و تصویری است که نظر سنجی فوق (بررسی گرایش های هویتی و امروز و فردای ایران) در جهت آگاهی و آینده نگری و شناخت و خواست ها و نیازهای جامعه ما و پیش و پس زمینه گروه های فکری و اجتماعی مختلف در ایران و خارج از ایران پیشنهاد شده است.


شیوه های مختلف نظرسنجی در جوامع مختلف متفاوت است، روشهای دقیقی که بتواند تصویر خواست های جامعه را بیان کند عبارتند از : شیوه نظرخواهی حضوری، مشاهده، تلفنی و اینترنتی و…، است که در حال حاضر و با توجه به شرایط سرکوب و خفقان حاکم از طریق اینترنت بررسی خود را انجام خواهیم داد.


اگر چه بسیاری از رهبران سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی بطور مرتب تکرار می کنند که با ایران در تماس هستند و بر بسیاری از مسائل ایران اشراف دارند و امیدواریم که چنین باشد ولی این نظرسنجی و نتایج آن قادر خواهد بود که فارغ از نگاه ایدئولوژیک و اختلاف های سیاسی در جهت شناخت بیشتر جامعه و خواست ها و نیازها، مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در ایران امروز و فردای ایران از دیدگاه های گروه های مختلف سنی و طبقات اجتماعی مفید واقع گردد.


در این نظرسنجی که هیچگونه نیازی به نام و آدرس پاسخگو نخواهد بود هدف این است که با توجه به نظرسنجی ما در ۱۵ سال گذشته روند تغییرات و تحولات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی و فرهنگی در گروه های سنی و جنسیتی انداره گیری و پاسخ های امروز با ۱۵ سال گذشته به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد.


فراموش نکنیم که جامعه ما دچار یک التهاب و دگرگونی کامل است، دسترسی به اینترنت و آگاهی های اجتماعی - سیاسی و آشنایی با جوامع پیشرفته و دموکراتیک موجب تغییرات و تحولات گسترده ای شده است که برای هرگونه تغییری نیازمند شناخت و آگاهی نسبت بدان هستیم.


درخواست و خواهش ما فارغ از هرگونه برخورد سیاسی و ایدئولوژیک کمک به تکمیل و انتشار آن برای به انجام رساندن این مطالعه است.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم