۱۴۰۲ بهمن ۲۹, یکشنبه

قتل حکومتی الکسی ناوالنی هشدار و تهدیدی فاجعه بار برای تمامی جهان است

**قتل حکومتی الکسی ناوالنی هشدار و تهدیدی فاجعه بار برای تمامی جهان است***

نامه سرگشاده به آنتونیو گوتراس-دبیرکل سازمان ملل متحد، جوزف بورل-شورای اتحادیه اروپا، اورسلا ون درلاین-کمیسیون اروپا، و رهبران کشورهای جی 7

دنیا اگر در گُذر سالهای جنگ دوم جهانی با یک رهبر فاشیست ـ‌ هیتلر ـ رو در رو بود که جنگ را به دنیا تحمیل کرد، امروز با سه رهبری ـ پوتین، خامنه ای و کیم جونگ-اون رهبر کره شمالی ـ روبروست که بالقوه می توانند و می خواهند که جهانیان را به سوی جنگی دهشتناک سوق دهند.

۴۸ ساعت از قتل حکومتی الکسی ناوالنی در زندانی در روسیه گذشته است. اگرچه می توان تعداد بی شماری از اینگونه مسمومیت ها و قتل های حکومتی را در تاریخ حکومت فاشیستی روسیه نام برد ولی این یک مورد قتل ـ الکسی ناوالنی ـ را که امتحان و واکنشی به غرب و دولت های غربی است، باید هشداری بسیار جدی تلقی کرد.
انجمن پژوهشگران ایران با نگرانی بسیار به عملکرد جمهوری اسلامی و سیاست های وابسته اش نسبت به پوتین و روسیه می نگرد. این نگرانی بسیار شدید امروز و بدنبال قتل حکومتی ناوالنی برایمان هشدار برانگیز شده است که چه برنامه و چه امروز و فردایی برای هموطنان زندانی سیاسی ما به اجرا درخواهد آمد؟

امروز در ایران تعداد بی شماری زندانی سیاسی وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق آنها تهدیدی برای حکومت فاشیستی و ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی است که اکنون از هر سو تحت فشارهای گسترده داخلی و خارجی قرار گرفته است.

به عنوان مثال، خانم نرگس محمدی دارنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۳، در زُمره این تهدید شدگان هستند. اگر سازمان ملل متحد، کشورهای مدعی دموکراسی، گروه هفت و …، پاسخی در خُور در رابطه با قتل حکومتی الکسی ناوالنی به پوتین و مسکو نداشته باشند، این نگرانیِ بسیار شدید که در جمهوری اسلامی نیز چنین عملکرد هایی ـ قتل های حکومتی ـ که کم سابقه نبوده است و تا کنون هم بسیار وجود داشته است باز هم تکرار گردد.

هشدار ما در انجمن پژوهشگران ایران در این زمینه و با توجه به موارد بسیاری که در گُذر ۴۵ سال گذشته در جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است، خاصه در یک سال و نیم گذشته در رابطه با جنبش منتهی به انقلاب «زن، زندگی آزادی»، هشداری بسیار جدی است که می تواند در صورت عدم توجه بدان تکرار و متاسفانه فاجعه بار گردد.
حسین لاجوردی
انجمن پژوهشگران ایران
29 بهمن 1402 - 18 فوریه 2024