۱۴۰۲ اسفند ۱, سه‌شنبه

سيرک انتخابات ضحاكعلى ماردوش و آسيب شناسى خيزش ها | ویژه برنامه | 20/02/...


موضوع برنامه :
📌 سيرک انتخابات ضحاكعلى ماردوش و آسيب شناسى خيزش ها

مجری برنامه :
🎤 استاد ابراهیم احراری | فعال حقوقی اهل سنت

مهمانان برنامه :
🎙️ حسین لاجوردی | جامعه شناس و بنیانگذار انجمن پژوهشگران ایران از پاریس