۱۴۰۲ اسفند ۱۰, پنجشنبه

رای بدیم یا رای ندیم؟


من رای نمی دهم . شما هم با پاسخ به چند سوال کوتاه پاسخ خود را پیدا خواهید کرد