۱۴۰۱ آبان ۱۰, سه‌شنبه

۷ آبان، روز کوروش و همزمان انتخابات برزیلچرا این دو تاریخ را همزمان با هم انتخاب کرده ام، روز کوروش برای ما ایرانیان چه تاریخ دقیقی باشد و یا چند روز عقب تر یا جلوتر به معنای تاریخی کهنسال و تاریخی فرهنگی - تمدنی و سیاسی کشورمان است که پشتوانه ما و یک امپراتوری وسیع و گسترده در تاریخ باستانی به ثبت رسیده است. این تاریخ و این پشتوانه را می توان به ۲۶۰۰ سال پیش و نزدیک تر به ۱۲۰ سال پیش که تاریخ انقلاب مشروطه در ایران است تعمیم داد و به کارنامه اش نگاه کرد.

برزیل هم کشوری است که گذشته از تاریخ باستانی و قبیله اش در همان سالی که انقلاب در ایران انجام شد آنها هم در کشور خودشان و در گروه ها و تفکرات متفاوت برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی به توافق رسیدند و امروز شاهد انتخاباتی در آنجا هستیم که نتیجه اش ۵۰،۹ درصد در مقابل ۴۹،۱ درصد است و مورد تایید بین المللی هم واقع شده است.

در صحبت امروز من که ملاحظه می کنید این سوال اصلی مطرح است که چرا آنها در برزیل توانسته اند و چرا ما با آنهمه تاریخ و فرهنگ و تمدن که مرتبا عنوان می کنیم نتوانسته ایم ؟

فارغ از هر بحثی امروز در ایران بچه های ما به پا خواسته اند و ما باید بتوانیم بیشترین حمایت را از آنان داشته باشیم و اگر واقعا به دموکراسی باور داریم گام نخست برای این حمایت، در حداقل هایش، این است بپذیریم که «ایران باشد و جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیت و موجودیتش سرنگون شود» و دعواها و شرط گذاشتن ها را به بعد موکول کنیم.

ایران بچه هایش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.
#مهسا_امینی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#ایران


https://youtu.be/HXoYdwbEgfY
http://iranefardalive.com/Archive/100748