۱۴۰۱ آبان ۱۷, سه‌شنبه

زن، زندگی آزادی - آغازی برای پایان

زنان و دختران ایران در گروه های سنی متفاوت امروز آغازگر و پرچمدار انقلابی هستند که دنیا را به شگفتی وا داشته است.


معنا و مفهوم شعار «زن، زندگی آزادی» که برای نخستین بار در ادبیات سیاسی ایران استفاده و در تمامی جوامع جهانی گسترش یافت، نشانگر تغییرات و تحولات گسترده ایست که بطور قطع و یقین در دیگر کشورهای جهان و خاصه در آسیا، منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه و همجوار ایران اثرگذار گشته و مردم آن کشورها نیز به تبعیت از این تحول خواهی، آزادیخواهی و خواست جایگاه واقعی و برابر زنان در جوامع خودشان به پیروی از این جنبش و انقلاب خواهند رسید، همانگونه که دیگر جنبش ها و انقلاب هایی که در صد سال گذشته در ایران وجود داشته همین تاثیر گذاری را در این کشورها داشته است.


امروز مجموعه بسیار بزرگی از زنان و مردان و دختران و پسران جوان و نوجوان ما به پا خواسته اند و یک خواست را در قالب زن، زندگی و آزادی را فریاد می کشند و تحقق آن را در سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیت آن طلب می کنند.


تردید نداشته باشیم که این خواست به سرانجام خواهد رسید،‌چرا که آنها زندگی را هدف قرار داده اند.


ایران فرزندانش را صدا کرده است، همه ما دست به دست هم دهیم و این فکر و خواست و هدف را حمایت کنیم.