۱۴۰۱ آذر ۱, سه‌شنبه

کردستان، چشم و چراغ ایراننزدیک به سه ماه از اعتراض و اعتصاب زنان و جوانان و بیشترین طبقات اجتماعی هموطنانمان در جای جای ایران می گذرد.  هر روز شاهد کشته شدن، مجروح و بازداشت و ناپدید شدنهای بیشتر و بیشتری هستیم.  در این میان خشونت بی حد و مرز و کشتار بی رحمانه ای که رژیم سیاه و جهنمی جمهوری اسلامی از هموطنان کُرد و بلوچ مان می کند از سویی نشان از وحشتی است که از ایستادگی و مقاومت آنان برای سرنگونی در تمامیت، کلیت و موجودیت این رژیم دارند و از دیگر سو نشان از درماندگی و فروپاشی در تمامی اُرگان های رژیم است.

شهرهای مختلف کردستان از نخستین روزهای اعتراض و اعتصابِ منتهی به انقلاب اوج بیشتری داشته است به شکلی که در چند روز گذشته به قتل عام در شهرهای مهاباد، جوانرود، پیرانشهر و …، دست زده و با گازهای مسموم کننده آنها را به انواع ناراحتی ها از جمله حالت تهوع، سوزش پوست و سرفه  دچار کرده که در دراز مدت  خطر درگیری با آلرژی پوستی ، ناراحتی کلیه و یا حتی سرطان بدنبال دارد.

گزارش های متعدد از جمله گزارش تجاوز و خشونت از حد گذشته تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه ها و دیگر منابع رسمی و حقوق بشری حاکی از وحشیگری و درماندگی بیش از حد رژیم دارد.

نترسیم - ایستادگی و حمایت همه جانبه همگی ما در داخل و خارج از ایران خواهد توانست رژیم را درمانده تر و انقلاب مردم ایران را برای رسیدن به ایرانی آزاد و برابر نزدیک تر کند.

ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.
#کردستان
#کردستان_تنها_نیست
#مهسا_امینی
#انقلاب_ژینا

https://youtu.be/IC2OUU_XGuI
http://iranefardalive.com/Archive/101354