۱۴۰۱ بهمن ۲۷, پنجشنبه

انتظار شما از شاهزاده و مسیح علینژاد در کنفرانس امنیتی مونیخ چیست؟


گفتگویی با تلویزیون ایرانیان کانادا و آقای افشین جم که چهارشنبه شب دو روز قبل از نشست کنفرانس امینتی مونیخ ضبط شده بود ...