۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

زن، زندگی آزادی و آینده نزدیک و پیش روی ما

زن، زندگی آزادی، پاسخ به بلایائی است که رژیم منحوس و سیاه خمینی و خامنه ای و اعوان و انصار شان در ۴۴ سال گذشته بر ایران و ایرانیان داشته اند و زن، زندگی آزادی بر آن شده است که این لکه ننگ را از دامان ایران و ایرانیان پاک کند.

 زن، زندگی آزادی بدون هیچگونه تردیدی آغازی بر پایان جمهوری اسلامی است و باید توجه داشت که نیازمند یک نگاه ریز بینانه به امروز و فرداست و تنها با هیجان و شعار دموکراسی و حقوق بشر و مرگ بر این و بر آن سخت می تواند به مقصد برسد.

 یادمان باشد، ایران با تمامی غارت های سردمداران جمهوری اسلامی همچنان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و با سرنگونی جمهوری اسلامی قادر است با شناخت دقیق مشکلات کشور و برنامه ریزی منسجم و آینده نگر بر بسیاری از مشکلات ایران و در زُمره مهمترین هایش مشکلات اقتصادی فائق آید.

 در این برنامه به بخشی از این مشکلات وفعالیت های انجمت پژوهشگران ایران پرداخته ام – مقاله ای در این رابطه بزودی چاپ خواهد شد

 

ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم.https://youtu.be/jhHPI2joWAI
http://iranefardalive.com/Archive/106463